Så här hittar du formområdet 2019


Så här hittar du uppdrag på Skogsvårdstorget (Juni 2019).

Anonim

Att kunna hitta en siffra kan vara användbar även efter examen. Till exempel är denna kunskap användbar om du gör reparationer, och du vill veta hur mycket färg som behövs för ytan av vilken form som helst. Eller plötsligt ville du skapa en blomsterträdgård och för att beräkna mängden nödvändiga material bör du bestämma sitt område.

instruktion

1

Det är praktiskt att agera om din figur är en polygon. Du kan alltid bryta den in i ett begränsat antal trianglar, och allt du behöver göra är att komma ihåg formeln ensam - beräkning av trianglområdet. Således är området för en triangel hälften av produktens längd och längden på höjden som dras till denna sida i sig. Genom att sammanfatta områdena av enskilda trianglar, där din vilja har förvandlat en mer komplex form, kommer du att känna till önskat resultat.

2

Det är svårare att lösa ett problem med att bestämma området för en godtycklig form. En sådan siffra kan inte bara ha raka linjer, men också krökta gränser. Det finns sätt för en ungefärlig beräkning. Enkelt.

3

Först kan du använda en palett. Det är ett verktyg av transparent material med ett rutnät av kvadrater eller trianglar med ett känt område deponerat på dess yta. Om du lägger en palett ovanpå den form som du letar efter ett område, räknar du om antalet dina måttenheter som överlappar bilden. Kombinera ofullständigt slutna enheter med varandra, komplettera dem helt i sinnet. Därefter kommer du att känna till ungefärligt område av din godtyckliga figur genom att multiplicera området för en siffra av paletten med det antal som beräknades. Det är uppenbart att ju oftare nätet appliceras på din palett desto mer exakt är resultatet.

4

För det andra kan du inom gränserna för en godtycklig form, för vilken du bestämmer området, räkna ut det maximala antalet trianglar. Bestäm området för varje och lägg upp deras område. Det här är ett mycket ungefärligt resultat. Om du vill kan du också bestämma området för segmenten som är begränsade av bågar separat. För att göra detta kan du föreställa dig att ett segment är en del av en cirkel. Bygg den här cirkeln och dra sedan radien från bukets kanter. Segmenten utgör en vinkel a mellan dem. Området för hela sektorn bestäms av formeln π * R ^ 2 * α / 360. För varje mindre del av din form bestämmer du området och får det övergripande resultatet genom att lägga till de resulterande värdena.

5

Den tredje vägen är svårare, men mer exakt och för någon, lättare. Området med vilken form som helst kan bestämmas med hjälp av en integrerad kalkyl. Den bestämda integralen av funktionen visar området från funktionsgrafen till abscissen. Området som är bifogat mellan två grafer kan bestämmas genom att subtrahera en bestämd integral, med ett mindre värde, från integralet inom samma gränser, men med ett större värde. För att använda denna metod är det lämpligt att överföra din godtyckliga figur till koordinatsystemet och ytterligare definiera sina funktioner och agera med metoder för högre matematik, som vi inte kommer in på här och nu.

Var uppmärksam

Det är nödvändigt att bryta en ojämn form i standardformer (trianglar, kvadrater, rektanglar etc.), beräkna området för varje sådan form och lägg sedan till. Den totala mängden utrymme är området för den ojämna siffran. Hitta området i figuren avgränsad av rader

Bra råd

Området med en platt figur är en additiv numerisk egenskap av en figur som helt tillhör ett plan. I det enklaste fallet, när en siffra kan delas in i en ändlig uppsättning av kvadrater, är området lika med antalet kvadrater. En formell introduktion av begreppet område och volym återfinns i artikel Jordanens åtgärd, här ger vi bara definitioner av definitionen med kommentarer. Området är en värdefull funktion definierad på en viss klass av euklidiska planfigurer och tillfredsställande ...

  • hur man hittar segmentet i segmentet