Hur man mäter kapacitet


Jak sprawdzić rzeczywistą pojemność power banku? Czytaj opis (Maj 2019).

Anonim

Oftast uppstår behovet av att mäta kapaciteten från ägarna av fordon när man kontrollerar prestanda hos batterier. Det finns några enkla steg för att korrekt mäta deras kapacitet .

instruktion

1

Ett batteri är en kemisk strömkälla där elektrisk ström genereras av kemiska reaktioner som sker i ett batteri.

2

Således är principen för batteriet inte mycket annorlunda än ett konventionellt batteri. Batterikapacitet är den mängd el som ett nytt eller fullt laddat batteri kan producera.

3

Batterikapaciteten mäts i ampere timmar eller milliampere timmar. Så om batterikapaciteten är 2000mAh (milliampere-timmar) betyder det att batteriet kan leverera en ström på 2000 milliamperes i 1 timme eller 200 milliamperes i 10 timmar.

4

För att bestämma kapaciteten måste batteriet först vara helt laddat, sedan urladdat med en given ström och följ då batteriet är helt urladdat. Då måste du beräkna produkten av strömmen och tiden då batteriet är urladdat, det resulterande värdet kommer att vara batteriets kapacitet .

5

Batterikapaciteten mäts på samma sätt. Betydelsen av att mäta batteriet eller batteriet är att du kan ta reda på den tid då batteriet eller batteriet är helt urladdat. Efter det kommer batteriet att behöva ladda, och batteriet blir helt oanvändbart.

  • vad är den uppmätta batterikapaciteten 2019