Hur man beräknar hypotenusen


Pythagoras sats hypotenusa o katet (Juli 2019).

Anonim

Om du behöver hitta längden på hypotenusen i en rätt triangel och längderna på båda benen är kända, så kommer den pythagoranska stolen att hjälpa dig. Om du känner längden på bara ett ben och en och någon av de skarpa hörnen, är det inte heller förlorat för dig.

instruktion

1

Om du känner till längden på båda benen, kan längden på hypotenusen lätt hittas med hjälp av Pythagoreas teorem. Eftersom summan av kvadraterna på benen är lika med hypotenusens kvadrat, beräknas längden på hypotenusen lätt som kvadratroten av summan av kvadraterna på benen. Om längden på benen är 3 och 4 cm (därför är deras kvadrater 9 och 16), så är hypotenus lika med kvadratroten på 25 (9 + 16), dvs 5 cm

2

Om du känner till längden på endast ett ben och en av de skarpa hörnen, kan du hitta hypotenusen på två sätt. Om vinkeln intill benet är känd, är längden på hypotenusen lika med förhållandet mellan benet och cosinus av den vinkeln. Om vinkeln motsatt till benet är känd, lindas hypotenusens längd till förhållandet av detta ben till sinus av den givna vinkeln.

  • För benen till en högra triangel a och b, hitta hypotenusen