Hur man räknar radien av en cirkel

Cirkelns omkrets och area, vad är pi ? (Mars 2019).

Anonim

För att beräkna en cirkels radie räcker det att veta storleken på radien hos en given cirkel, liksom de nödvändiga konstanta värdena för kvantiteter. Tänk på två alternativ för att beräkna längden på en cirkel där olika konstanta värden är inblandade.