Hur man bygger en cylinderscanning


Hur man bygger en dator (Maj 2019).

Anonim

Metoden att omvandla volymetriska objekt till platta och vice versa har länge varit känt för mänskligheten Han bildade i synnerhet grunden för den gamla och vackra konsten av origami. Moderna ingenjörer, designers och många andra specialister i sitt arbete använder ständigt metoder för att bygga utveckling av komplexa kroppar på ett plan.

Du behöver

  • - linjal
  • - kompasser
  • - grader

instruktion

1

En cylinder är en kropp begränsad av en cylindrisk yta med en sluten styrning och två parallella plan. Delar av dessa plan begränsade av en cylindrisk yta kallas cylinderbaser. Avståndet mellan baserna - cylinderns höjd. En rak cylinder kallas om dess generatorer är vinkelräta mot basen; snedställd - om den bildar en cylindrisk yta skär plattans plan i en vinkel på annat än 90 grader.

2

Utveckling, i synnerhet i beskrivande geometri, är ytan av en kropp som är komplex i form på ett plan. I händelse av att ett föremål skannas för dess efterföljande konstruktion, exempelvis av kartong eller papper, är det mer lämpligt att fördela ett komplext föremål i dess beståndsdelar som är enklare.

3

Utveckling av cylindern på planet kan presenteras i form av tre delar: två baser av cylindern och dess laterala yta. För att bygga en cylinderbas på papper måste du veta dess radie eller diameter.
Typiskt anger uppgiften diametern. I detta fall dela detta värde i hälften för att bestämma radien. Använd en linjal, sätt avståndet mellan kompassens ben, lika med längden på radie av cylinderns botten. Bygg två identiska cirklar med en given radie.

4

Cylinderns laterala yta i expanderad form är en rektangel. Höjden på denna rektangel måste vara lika med höjden på cylindern själv och längden beräknas med formeln: L = 2 * P * r,
där P är numret "Pi",
r är radie av cylinderns botten.
Sålunda är längden på svepningen av cylinderytans sidoyta på planet lika med längden av omkretsen av basen. Använd linjalen och graden, bygg en rektangel i enlighet med de parametrar som beräknats ovan. Längderna på ett par parallella sidor av rektangeln kommer att vara lika med cylinderns höjd och den andra till det konstaterade värdet L.

  • hur man bygger en cylindersida sopa i 2019