Hur man matar matrisen till kanonisk form


Suspense: 100 in the Dark / Lord of the Witch Doctors / Devil in the Summer House (Juni 2019).

Anonim

Matriser är ett praktiskt verktyg för att lösa en mängd olika algebraiska problem. Att veta några enkla regler för att fungera med dem gör att du kan mata matrisen till alla lämpliga och nödvändiga just nuvarande formulär. Ofta användbar är användningen av den kanoniska formen av matrisen.

instruktion

1

Kom ihåg att den kanoniska formen av matrisen inte kräver att enheter står på hela huvuddiagonalen. Kärnan i definitionen är att de enda icke-nollelementen i matrisen i dess kanoniska form är enheter. Om de är närvarande ligger de på huvuddiagonalen. Dessutom kan deras antal variera från noll till antalet linjer i matrisen.

2

Glöm inte att elementära omvandlingar tillåter någon matris att leda till en kanonisk form . Den största svårigheten är att intuitivt hitta den enklaste sekvensen av handlingskedjor och inte att misstänka i beräkningarna.

3

Lär dig de grundläggande egenskaperna för rad- och kolumnoperationer i en matris. Elementära transformationer innefattar tre standardtransformationer. Detta är multipliceringen av raden av matrisen med något icke-siffertal, summan av raderna (inklusive tillägget till varandra multiplicerat med ett visst tal) och deras permutation. Sådana åtgärder möjliggör att en matris motsvarar detta. Följaktligen kan du utföra sådana operationer med kolumner utan att förlora ekvivalens.

4

Försök att inte utföra flera elementära omvandlingar på en gång: Flytta från scen till scen för att förhindra oavsiktliga misstag.

5

Hitta matrisens rangordning för att bestämma antalet enheter på huvuddiagonalen: detta kommer att berätta vad den slutliga canoniska formen kommer att ha och eliminera behovet av att utföra transformationer om du bara behöver använda den för att lösa.

6

Använd metoden för att granska minderåriga för att uppfylla den tidigare rekommendationen. Beräkna den mindre av kth-ordningen, samt alla grader som gränsar till den (k + 1). Om de är lika med noll, är matrisens rankning antalet k. Glöm inte att den mindre Mij är determinanten av matrisen erhållen genom att radera rad i och kolumn j från den ursprungliga.