Hur man lär sig att dela i en kolumn


Kalkylblad i Google Drive del 4: låsa fönster (Juli 2019).

Anonim

Processen att dela in i en stapel är det sekventiella utförandet av elementära aritmetiska operationer. För att lära sig att dela i en kolumn behöver du bara öva det flera gånger. Avdelningsalgoritmen i en kolumn beaktas i följande exempel - vi delar i ett kolumntal helt utan återstod, med återstående och fraktionerade tal presenteras i form av en decimalfraktion.

Du behöver

  • - penna eller penna
  • - Ett pappersark i en bur.

instruktion

1

Division utan balans. Dela upp 1265 med 55.
Rita en kort vertikal linje, några celler höga. Dra från denna linje ett vinkelrätt till höger. Det visade sig bokstaven "T", staplade på vänster sida. En delare (55) är skriven ovanför den horisontella delen av det brutna bokstaven "T" och till vänster om det i samma linje, bakom den vertikala delen av bokstaven "T" är utdelningen (1265). Vanligtvis skrivs först utdelning först, sedan placeras ett delande tecken i en kolumn (bokstaven "T" är staplad på sin sida) och sedan en divisor.

2

Bestäm vilken del av utdelningen (räkningen går från vänster till höger av siffrans ordning) delas av divisorn. Det är: 1 till 55 - nej, 12 till 55 - nej, 126 till 55 - ja. Numret 126 kallas ofullständigt delbart.

3

Tänk på vilket nummer N du behöver multiplicera divisorn för att få ett tal lika eller maximalt approximativt (men inte större) till värdet av ofullständigt delbart. Det är: 1 * 55 - inte tillräckligt, 3 * 55 = 165 - lite för mycket. Så, vårt val är nummer 2. Vi skriver det under divisor (nedanför den horisontella delen av kullet "T").

4

Multiplicera 2 med 55 och registrera det resulterande numret 110 strax under siffrorna i den ofullständiga utdelningen - från vänster till höger: 1 under 1, 1 under 2 och 0 under 6. Från över 126, under 110. Rita en kort horisontell linje under 110.

5

Subtrahera från 126 nummer 110. Det kommer att visa sig 16. Skriv ner ett klart under den andra under den ritade linjen. Det vill säga från vänster till höger: under nummer 1 är numret 110 tomt under nummer 1 - 1 och under numret 0 - 6. Numret 16 är resten, vilket måste vara mindre än divisorn. Om det visade sig vara större än divisorn valdes numret N felaktigt - du måste öka den och upprepa tidigare steg.

6

Ta ner nästa siffra i utdelningen (figur 5) och skriv den till höger om numret 16. Det visade sig 165.

7

Upprepa stegen i det tredje steget för förhållandet 165 till 55, det vill säga hitta numret Q, när multiplicera divisorn, varigenom resultatet är så nära som möjligt till 165 (men inte större än). Detta nummer 3 - 165 är delbart med 55 utan återstående. Skriv ner siffran 3 till höger om numret 2 under linjen ritad under divisorn. Detta är svaret: kvoten 1265 till 55 är 23.

8

Divisionen med resten. Dela 1276 med 55. Upprepa alla samma steg som för uppdelning utan återstod. Numret N är fortfarande lika med 2, men skillnaden mellan 127 och 110 är lika med 17. Vi slår 6 och bestämmer talet Q. Det är också fortfarande lika med 3, men nu visas resten: 176 - 165 = 11. Balansen 11 är mindre än 55 det är okej Men det finns inget mer att riva.

9

Lägg till höger om utdelningen noll och lägg ett komma efter nummer 3 i det privata (numret som erhålls under divisionen och skrivs under linjen under divisorn).

10

Ta den i en avgränsad noll (skriv den till höger om 11) och kontrollera om det är möjligt att dela upp det resulterande numret av en divisor. Svaret är ja: 2 (vi betecknar det som G) multiplicerat med 55 är lika med 110. Svaret är 23.2. Om noll i föregående steg inte var tillräckligt för resten med den tillsatta nollen att vara större än divisorn skulle du behöva lägg till en noll i utdelningen och sätt 0 i den privata decimalpunkten (det skulle vara 23, 0 ...).

11

Avdela i en kolumn med decimalfraktioner. Överför komma till samma antal siffror till höger i delbar och divisor så att både där och där är hela tal. Nästa - divisionsalgoritmen är densamma.

Var uppmärksam

Skriv ner alla siffror strängt under varandra enligt de givna rekommendationerna - det gör det inte möjligt att göra ett misstag under beräkningarna.

  • Addition, subtraktion, multiplikation och delning av decimala fraktioner.