Hur mäts nätspänningen


Fysik 2 Effektivvärde för ström och spänning (Maj 2019).

Anonim

Spänning i det elektriska nätet kan betraktas som den elektromotoriska kraften (EMF) för den aktuella källan eller spänningsfallet på denna specifika konsument. Detta värde kan mätas med en speciell enhet eller beräknas om andra parametrar är kända. När nätverket växlar, men skiljer mellan effektens och amplitudevärdet av spänningen.

Du behöver

  • - tester;
  • - el och konsument

instruktion

1

För att bestämma emk vid den aktuella källan, anslut testaren till sina terminaler. Ett spänningsvärde visas på displayen. När du ställer in enheten, ställ den först till högsta spänning och öka gradvis dess känslighet så att enheten inte går sönder. När du mäter likström, var noga med att ställa in denna inställning på enheten och observera polariteten för anslutningen. Vid mätning av EMF i nätnätet är polariteten inte nödvändig för att observera.

2

När du mäter EMF på växelkällan, kom ihåg att enheten visar det effektiva spänningsvärdet som utför laddningsöverföringsarbetet. Hitta amplitudspänningsvärdet genom att multiplicera det uppmätta värdet med kvadratroten på 2. Till exempel, om testaren visade 220 V i ett hushållsnätverk, är detta det effektiva spänningsvärdet. Då kommer amplitudvärdet att vara 220 * √2≈311 V.

3

Vid mätning av spänning på vilken som helst konsument är testaren i mätläge för detta värde ansluten till dess terminaler. Därefter anslut konsumenten till nätverket. För likström, observera polariteten, effekt- och amplitudvärdet på växelspänningen, beräkna enligt den beskrivna metoden.

4

Om det inte är möjligt att mäta nätspänningen direkt, beräkna den. Mät strömmen i nätverket och det totala motståndet för belastningen som är ansluten till den aktuella källan. Hitta spänningen i nätverket U genom att multiplicera strömmen av strömmen i ampere I med det elektriska motståndet R (U = I * R). Om exempelvis strömmen i nätverket är 2 A och totalmotståndet är 140 Ohm, kommer spänningen i det att vara lika med U = 2 * 140 = 280 V.

5

För att hitta EMF för den aktuella källan, genom strömmen, ta reda på, förutom kretsavståndets motstånd, den aktuella källans inre motstånd r. Sedan, för att bestämma EMF för den aktuella källan i nätverket, hitta summan av resistanserna och multiplicera den med styrkan av den nuvarande EMF = I * (R + r). Om exempelvis i samma exempel är det interna motståndet för strömkällan 20 Ohm, då EMF = 2 * (140 + 20) = 320 V.