Hur man beräknar ampere


Serie- och parallellkoppling (Juli 2019).

Anonim

I ampere mättes elektrisk ström. För att kunna beräkna förstärkare måste du därför hitta den här fysiska kvantiteten. Nuvarande styrka kan mätas med en tester. Om detta inte är möjligt kan du ta reda på styrkan i strömmen i kretsen eller en specifik konsument enligt Ohms lag.

Du behöver

  • - tester;
  • - Dokumentation för konsumenterna
  • - Aktuell källa.

instruktion

1

För att hitta förstärkare som mäter ström, använd en konventionell tester, justerad för att mäta detta värde. Slå på den i serie med konsumenterna. Displayen visar aktuellt värde. Om testaren är inställd på flera eller långa värden, använd reglerna för att konvertera dem till vanliga. Om enheten i kretsen exempelvis visar en ström på 120 mA dividerar du det här numret med 1000 och får värdet av 0, 12 A. Om strömstyrkan är 2, 3 kA multiplicerar du nu värdet med 1000 och får 2300 A.

2

Om det inte går att mäta strömmen, hitta den med den spänning som är nödvändig för att konsumenten ska arbeta och dess elektriska motstånd (Ohms lag för kretsavsnittet). För att göra detta, dividera spänningen i detta avsnitt av kretsen U med dess motstånd R (I = U / R). Om exempelvis ett järn med en resistans på 160 ohm är ansluten till hushållsnätverket, är den nuvarande styrkan i den lika med förhållandet mellan spänningen (i hushållsnätet är det 220 V) mot resistansen I = 220/160 = 1.375 A.

3

För att bestämma strömmen i kretsen, utan att mäta spänningen hos konsumenten, ta reda på EMF (elektromotorisk kraft) hos den aktuella källan och dess inre motstånd. Bestäm kretsens motstånd. Hitta den aktuella styrkan genom att dividera emf med summan av källans rs interna motstånd och det yttre motståndet R (I = emf / (R + r)). Om lampan exempelvis är ansluten till ett batteri med en emk på 12 V och har ett motstånd på 20 Ohm och det inre motståndet på batteriet är 4 Ohm, kommer strömmen i lampan att vara I = 12 / (20 + 4) = 0, 5 A.

4

På vissa enheter, till exempel lampor, anges deras effekt vid nominell spänning. Bestäm den nominella strömmen som strömmar genom en sådan enhet, förhållandet mellan effekten P och den nominella spänningen U (I = P / U). Om lampan exempelvis anger 100 W, 220 V, kommer strömmen att strömma genom den att vara lika med I = 100/220? 0.45 A.