Hur man hittar variationskoefficienten


Räkna ut standardavvikelse med Excel (Maj 2019).

Anonim

Matematisk statistik är otänkbar utan att studera variationen och inklusive beräkningen av variationskoefficienten . Han fick den största användningen i praktiken tack vare den enkla beräkningen och klarheten i resultatet.

Du behöver

  • - variation från flera numeriska värden
  • - kalkylator.

instruktion

1

Hitta först provmedlet. För att göra detta lägger du till alla värden i variationsserien och delar dem med antalet studerade enheter. Om du exempelvis vill hitta variationskoefficienten för de tre indikatorerna 85, 88 och 90 för att beräkna provgenomsnittet, måste du lägga till dessa värden och dela med 3: x (cf) = (85 + 88 + 90) / 3 = 87, 67.

2

Beräkna sedan felet av representativiteten hos provmedlet (standardavvikelse). För att göra detta, subtrahera det genomsnittliga värdet som hittades i det första steget från varje provvärde. Höj alla skillnader i en kvadrat och lägg till resultaten tillsammans. Du har täljaren av fraktionen. I exemplet ser beräkningen ut så här: (85-87, 67) ^ 2 + (88-87, 67) ^ 2 + (90-87, 67) ^ 2 = (- 2, 67) ^ 2 + 0, 33 ^ 2 + 2, 33 ^ 2 = 7, 13 + 0, 11 + 5, 43 = 12, 67.

3

För att få nämnaren av en fraktion multiplicera du antalet element i provet n av (n-1). I exemplet skulle det se ut som 3x (3-1) = 3x2 = 6.

4

Dela täljaren med nämnaren och uttrycka fraktionen från det resulterande numret för att få Sx-representationsfelet. Du får 12, 67 / 6 = 2, 11. Roten på 2, 1 är lika med 1, 45.

5

Fortsätt till det viktigaste: hitta variationskoefficienten . För att göra detta, dela upp det resulterande felet av representativitet med hjälp av provmedlet som hittades i det första steget. I exemplet 2.11 / 87.67 = 0.024. För att få resultatet i procent multiplicera det resulterande talet med 100% (0, 024x100% = 2, 4%). Du har hittat variationskoefficienten, och den är lika med 2, 4%.

6

Observera att den erhållna variationskoefficienten är ganska obetydlig, varför egenskapens variation anses vara svag och den uppsatta undersökningen kan betraktas som homogen. Om koefficienten översteg 0, 33 (33%), kunde medelvärdet inte anses vara typiskt, och det skulle vara fel att studera totaliteten för den.

Bra råd

Du kan kontrollera resultatet "med öga" för att försäkra dig om hans lojalitet. Beräkna ungefär provets delar, om de inte skiljer sig mycket, bör du få en liten procentuell avvikelse. Ju större variationen i indikatornas värden är desto större blir variationskoefficienten.