Hur man hittar antalet elektroner i en atom


Just How Small is an Atom? (Maj 2019).

Anonim

En atom består av en kärna och elektronerna som omger det, som roterar runt i atoma orbitaler och bildar elektronskikt (energinivåer). Antalet negativt laddade partiklar på externa och interna nivåer bestämmer egenskaperna hos elementen. Antalet elektroner som finns i en atom kan hittas med att veta några viktiga punkter.

Du behöver

  • - papper;
  • penna
  • - Periodiskt system av Mendeleev.

instruktion

1

För att bestämma antalet elektroner använd det periodiska tabellen D.I. Mendeleev. I denna tabell är elementen inordnade i en specifik sekvens, som är nära besläktad med sin atomstruktur. Att veta att den positiva laddningen av en atom alltid är lika med ordinarie talet av ett element, kan du enkelt hitta antalet negativa partiklar. Det är trots allt känt att atomen som helhet är neutral, vilket innebär att antalet elektroner kommer att vara lika med antalet protoner och antalet element i bordet. Exempelvis är sekvensnumret för aluminium 13. Därför kommer antalet elektroner det är 13, natrium har 11, järn har 26 osv.

2

Om du behöver hitta antalet elektroner på energinivåer, upprepa först principen om Paul och regeln för Hund. Distribuera sedan de negativa partiklarna i nivåerna och delnivåerna med samma periodiska system, eller hellre dess perioder och grupper. Så visar numret på den horisontella raden (perioden) antalet energilager och den vertikala (gruppen) - antalet elektroner på den externa nivån.

3

Glöm inte att antalet externa elektroner är lika med gruppnumret endast för element som ligger i huvudundergrupperna. Delarna av undergrupperna av antalet negativt laddade partiklar vid den sista energinivån kan inte vara mer än två. Scandium (Sc), som ligger i 4: e perioden, i den tredje gruppen, har en sekundär undergrupp, det finns 2 av dem. Medan Galia (Ga), som är i samma period och samma grupp men i huvudundergruppen, elektroner 3.

4

När man räknar elektroner i en atom, notera att den senare bildar molekyler. Samtidigt kan atomer acceptera, släppa negativt laddade partiklar eller bilda ett gemensamt par. Till exempel, i en vätemolekyl (H2) ett vanligt par elektroner . Ett annat fall: i natriumfluoridmolekylen (NaF) kommer den totala mängden elektroner att vara lika med 20. Men under en kemisk reaktion ger natriumatomen upp sin elektron och den förblir 10 och fluor tar - det visar sig också.

Bra råd

Kom ihåg att på den yttre energinivån finns det bara 8 elektroner. Och det beror inte på elementets position i det periodiska bordet.

  • en sedan atom är elementnumret