Hur man hittar torget i en kub


BESÖKER ISHOTELLET | Min bucket list 2017 (Juni 2019).

Anonim

Kubens ansikte är en fyrkant, vars diagonala delar upp den i två lika rätvinkliga trianglar, vilket är deras hypotenus. Därför är alla formler som används här i en eller annan grad baserade på tillämpningen av den pythagoranska stolen. Beroende på tillgängliga data kan du hitta området av kubens ansikte ( kvadrat ) på flera olika sätt.

Du behöver

  • Kalkylator eller dator med lämpligt program

instruktion

1

Om kubens yta uppges, divideras detta värde tillräckligt med 6, eftersom det officiella namnet på denna geometriska figur är hexahedronen (sexkant med samma ansikten). Hitta området på kubens sida enligt formeln: Sgr = Sp / 6, där Sgr - området av ansiktet av Sp - området av kubens hela yta

2

Om du känner längden på kubens kant, hittar du ansiktsområdet genom att kvadrera detta värde. Tillsammans är kubens sidor lika, och kubens angränsande kanter i samma plan är torgets sidor. Använd formeln: Sgr = a2, var är längden på kubkanten

3

För en given kvadratkant, som är ett kubans ansikte, kan området beräknas genom att dividera omkretsen med fyra och kvadrera resultatet. Detta är ett speciellt fall att hitta området längs kanten. Använd formeln: Sgr = (P / 4) 2, där P är kvadratens omkrets, vilket är kubens ansikte

4

Om du känner till längden på kubens ansikte, bör du, baserat på Pythagoras teorem, kvadreras och delas med två. Du hittar området med formeln: Sgr = (d2) / 2, där d - längden på kanten på diagonalen

5

Att veta längden på kubens stora diagonal (detta är segmentet som förbinder symmetrispetsarna runt kubens mitt och inte ligger i planet på någon av dess sidor). Du kan hitta ytan av ansiktet genom att dividera diagonallängden med kvadratroten på tre (du får kubens kantlängd) kvadrat: Sgr = (D / √3) 2, där D är längden på kubens stora diagonal

6

Med kubens kända volym kan du också hitta ansiktets yta. För att göra detta, extrahera den tredje graden rot från kubens volym och kvadrera resultatet: Sgr = (3√V) 2, där V är kubens volym

Bra råd

Låsa en kub från en arsenal av barnleksaker eller lim en modell ur papper. Detta kommer att göra det enklare för dig att förstå egenskaperna hos denna geometriska form och hjälpa till att lösa problem.