Hur man beräknar sidorna av en fyrkant


Geometri - Rektangel och kvadratens area (Maj 2019).

Anonim

Fyrsidan kan vara regelbunden eller godtycklig. För vanliga former är relationerna mellan elementen kända. Dessa relationer uttrycks av formler som tillåter att hitta parterna genom andra parametrar.

instruktion

1

De korrekta fyrhjulingarna inkluderar parallellogrammet och trapeziet. Om alla sidor av parallellogrammet är lika, kallas denna form en rhombus. Om parallellogrammet har alla fyra hörn rätt, så är detta en rektangel. Ett speciellt fall av en rektangel är en fyrkant.

2

Antag att en given fyrkant är en fyrkant. Om dess omkrets är känd, är sidan lika med en fjärdedel av omkretsen. För att beräkna sidan av en kvadrat genom dess område måste du extrahera kvadratroten av ett antal som är lika med området. Om diagonalen är känd, för att hitta sidan, dela diagonalen av kvadratroten av två.

3

Om du behöver definiera sidor av en rektangel eller parallellogram är det inte tillräckligt att bara känna av omkretsen eller området. Du måste dessutom veta förhållandet mellan parterna. Beteckna ena sidan av parallellogrammet (rektangel) N, sedan den andra sidan kN. Om k-värdet är känt kan sidorna beräknas genom omkretsen P med formeln N = P / 2 (1 + k) eller genom området S med formeln N = √ (S / k).

4

I parallellogrammet kan sidorna beräknas om, förutom området och omkretsen av figuren, anges vinkeln mellan sidorna. Att hitta en av sidorna av ett parallellogram reduceras för att lösa en kvadratisk ekvation i formuläret: N²-NхP / 2 + S = 0 där N är parallellogramets sida P är parallellogrammets omkrets S är parallellogrammets område. Hitta parallellogrammets andra sida M från områdesformeln S = Nimmissin

5

Det är också möjligt att hitta trapesformens sidor av ett känt område och omkretsen av figuren, om vinkeln mellan trapesens bas och dess sida ges.

6

För att hitta sidorna av en godtycklig fyrkant, dela formen med en hjälplinje i två trianglar. Applicera de kända formlerna för förhållandet mellan elementen i en triangel. För en möjlig lösning av problemet, bör inte bara ytan och omkretsen av figuren utan även fyrarnas vinklar vara kända.