Hur hittar man mode efter statistik


Statistics intro: Mean, median, and mode | Data and statistics | 6th grade | Khan Academy (Juli 2019).

Anonim

Statistik är en funktion av resultaten av observationer, som du kan hitta en uppskattning av den okända distributionsparametern. För en sådan egenskap hos den statistiska fördelningen som ett läge beräknas inte beräkningen, men väljs efter den inledande statistiska behandlingen av det tillgängliga provet. Endast i vissa fall, och först efter att ha erhållit en teoretisk fördelning , kan ett läge hittas genom andra numeriska egenskaper.

instruktion

1

Enligt litterära data är läget för en diskret slumpmässig variabel (beteckning Mo) det mest sannolika värdet. En sådan definition passar inte kontinuerliga fördelningar, för dem är detta värdet av den slumpmässiga variabeln X = Mo, vid vilken den maximala sannolikhetsdensiteten W (x) uppnås. W (Mo) = max. Därför bör vi för teoretiska fördelningar ta derivatet av sannolikhetstätheten, lösa ekvationen W '(x) = 0 och ställa in läget till dess rot. Vissa fördelningar har inget läge (anti-modal). Den kända enhetliga fördelningen är modlös. Det finns också multimodala fall. Mo hänvisar till egenskaperna hos läget för en slumpmässig variabel.

2

För statistiska utdelningar är läget nästan lika. Först och främst, bearbeta de tillgängliga provtagningsmetoderna för matematisk statistik. Om det fanns ett urval av värden för en avsiktligt diskret, slumpmässig variabel, ta lika med uppskattningen av Mo-läget, ett värde som inträffade oftare än andra. Deponeringen är inte nödvändig för att bygga

3

Vid bearbetning av experimentdata som erhållits som ett resultat av observationer av en kontinuerlig slumpmässig variabel är hela provet uppdelat i separata siffror och frekvenserna för dessa utmatningar beräknas som pi * = ni / n. Här är ni antalet observationer per i-siffra, och n är provstorleken. I den första approximationen kan pi * betraktas som sannolikheter för diskreta värden för en slumpmässig variabel. För värdena själva, använd siffrorna som motsvarar mitten av siffrorna. Som Mo *, ta numret som motsvarar högsta frekvensen.

4

Utvärdering av läget kan användas, t ex i radiokommunikation, för att utveckla mottagare som är optimala med kriteriet om maximal en bakre sannolikhetstäthet. Valet av Mo * som mitten av den mest sannolika urladdningen är strängt taget inte nödvändigt. Precis inom var och en av siffrorna anses distributionen likformig. Därför är Mo * i detta fall snarare ett intervall än en punktuppskattning, och med lika sannolikhet kan det vara lika med vilket tal som helst från den valda siffran.

  • Wentzel E.S. Sannolikhetsteori. M.: 1968, 576 s., Il.