Hur man bestämmer ledarens tvärsnitt


(Svenska / Swedish) THRIVE: What On Earth Will It Take? (Juni 2019).

Anonim

Om du börjar installera en ny elektrisk apparat eller reparera en färdig apparat behöver du inte bara ett specialverktyg utan även anslutning av ledningar. Varje tråd måste väljas väl av parametrar, varav en är dess tvärsnitt . Det specifika sättet att bestämma tvärsnittet beror på ledarens storlek och de verktyg som finns tillgängliga för dig.

Du behöver

  • - tråd;
  • - tjocklek
  • - mikrometer;
  • - linjal
  • - stav (spik).

instruktion

1

Isolera trådens spets, tvärsnittet som du vill bestämma. Med hjälp av en tjocklek eller mikrometer mäter du den ledande ledarens diameter. För att göra detta, var försiktig så att du inte deformerar tråden, tryck på mätinstrumentets ben. I en särskild skala bestämmer du vad elementets tjocklek (diameter) mäts. Spela in resultatet.

2

För att beräkna tvärsnittet, använd formeln S1 = 0.785 * D², där S1 är trådens tvärsnitt, 0.785 är en konstant faktor och D är tråddiametern. Till exempel, om den uppmätta diametern var 3, 2 mm, så S1 = 0, 785 * 3, 22 = 8, 04 mm².

3

Använd formeln för att bestämma cirkelområdet S2 = 3.14 * R², där S2 är det önskade området ( ledartvärsnitt ), 3.14 är numret pi, R är radie, det vill säga halva diametern. För ovanstående exempel: S2 = 3, 14 * 1, 6 ² = 8, 03 mm². Som du kan se, sammanfaller de värden som erhållits på olika sätt rätt noggrant.

4

För att bestämma tvärsnittet av en multicore-kabel, mäta först en diameter av en enda kärna, bestäm dess tvärsnitt med ovanstående formel och multiplicera sedan det resulterande värdet med det tidigare beräknade antalet individuella kärnor i kompositledningen.

5

Om ledningen är mycket tunn eller om du inte har ett speciellt mätverktyg till hands, använd en vanlig linjal. På en stång av lämplig diameter (spik, penna osv.), Spolar spolen till spolen av ett isolerat stycke tråd. Wrap ska vara minst 20-30 varv; Ju mer det finns desto mer exakt blir mätresultatet.

6

Tryck på varven ihop så tätt som möjligt. Använd nu linjalen för att mäta längden på den resulterande lindningen. Dela det här värdet med antalet varv. Du kommer att få en separat kärnans diameter. Byt nu data i en av ovanstående formler och beräkna korsets tvärsnitt .

Bra råd

När du köper en ny tråd i en specialbutik kan du ta reda på dess tvärsnitt och andra parametrar i den tekniska dokumentationen för produkten eller från säljaren.