Vad är en asteroid

Vad är en meteorit? (April 2019).

Anonim

I rymden finns det många olika himmelska kroppar, som är all universets storhet. En speciell plats bland rymdobjekt är ockuperad av asteroider, om vilka många dokumentärer och filmspel har skett.

Asteroider är planetariska rymdobjekt i rymden som rör sig runt solens bana. Det finns också asteroider utanför solsystemet.

Asteroider, till skillnad från planeter, har en oregelbunden form och de har inte sin egen atmosfär. De kan inte förvärva en sfärisk form, eftersom de saknar tyngdkraften. Ofta kallas de för mindre planeter. Dessa är kalla föremål, som till exempel månen, som kan reflektera solljus. Därför är de lätt att se i ett kraftfullt teleskop.

De flesta asteroiderna flyttar sig i en viss del av solsystemet mellan Jupiter och Mars, men vissa kan nå jordens bana, vilket utgör ett större hot mot vår planet. Den så kallade "Asteroid Belt" bildades efter solsystemet bildades. Det kunde inte bildas i en fullvärdig separat planet på grund av dess närhet till Jupiter och dess starka tyngdkraft. Vissa asteroider kan ha sina små satelliter. Vissa asteroider kan vara mycket stora, medan andra - så små som sandkorn.

Asteroider delas upp av egenskaper och komposition i tre grupper: järnstensten

I vårt solsystem upptäcktes 26 stora asteroider, men det finns fortfarande miljoner mycket små, som förresten också är farliga för jorden om de kommer till planetens bana.