Vad är ringen av Saturnus


Algarnas Tradgard - Saturnus Ringar (Juli 2019).

Anonim

Planet Saturnus är en av de största i solsystemet. Denna himmelska kropp ser sällsynt ut - planeten har karakteristiska ringar runt huvudkroppen. Forskare och astronomer var mycket intresserade av att studera sammansättningen av dessa ringar.

För första gången upptäcktes Saturnus ringar av Galileo Galilei år 1610, som felaktigt ansåg dem att vara en del av själva planeten. Redan år 1675 bekräftades förekomsten av ringar som något speciellt.

I modern astronomi finns tre huvudringar - A, B, C och tre mindre ljusa - D, E, F. Deras bredd är hundratusentals kilometer, medan tjockleken inte överstiger tio meter. För att studera ringenes struktur applicerades Cassini-apparat, som lanserades till Saturnus omlopp 2004. Som en följd av hans forskning kunde man fastställa att de föremål som studeras huvudsakligen består av iskristaller och stenar av okänt ursprung. Det fastställdes att ytterringarna, med en blåare nyans, består av bitar av is och klipporna har en ljusare röd färg. Även med hjälp av många års forskning kunde man identifiera sprickor av olika storlekar som finns i ringarna, och den största av dem namngavs efter Cassini.

Ringarnas sammansatta partiklar har olika storlekar och når tio meter, medan de är i konstant slumpmässig rörelse med en liten hastighet av ca 2 mm / s. Men även kollisioner med sådana obetydliga hastigheter leder till partiell förstörelse av rörliga partiklar, vilket indikerar ett betydande, eventuellt årtusende, deras ålder.