Hur täthet av ett ämne när det upphettas


Kristallvatten (Maj 2019).

Anonim

Tätheten av ett ämne bestäms av massan per volymenhet av en substans. Sålunda återspeglar densiteten av ett ämne faktiskt sin koncentration, men med massans dimensioner.

Du behöver

  • Handbok om fysik, en glasburk med lock, en gasbrännare med gas ansluten.

instruktion

1

Sätt en glasburk på gasbrännaren, förslut den med lock. Ljus elden. Banken är bara luft. Därmed värmer du burken, värmer du luften inuti. Efter en tid kommer du att se att banken kommer att öppna, och omslaget kommer ut ur banken. Kärnan i detta fenomen är att vid uppvärmning expanderar luften. Expansionen av luft är förknippad med en minskning av dess densitet, det ledde till att burken öppnades.

2

Öppna 7: e klassens fysikbok i avsnittet om kroppstäthet. Såsom är känt är densitet förhållandet mellan kroppsvikt och dess volym. Det är i själva verket densiteten lika med massan av en kubikmeter substans. Tänk på vad massan av enhetsvolymen av ett ämne beror på. Om massan av ett ämne bildas av de materialpartiklar som fyller upp det betyder det att ju fler sådana partiklar passar in i enhetsvolymen desto större är ämnets densitet.

3

Tänk vad som händer med ett ämne när det värms upp. Som det är känt innebär uppvärmning av en kropp att man tillsätter mer kinetisk energi till partiklarna av en substans, eftersom kroppstemperaturen i allmänhet karaktäriserar kroppens genomsnittliga kinetiska energi. Så, uppvärmning av kroppen, du gör partiklarna som bildar den rör sig snabbare och snabbare, vilket ökar kroppens totala temperatur.

4

Ta luft eller annan gas som ett exempel för en mental upplevelse. Gas är anordnad så att partiklarna fritt vandrar i ett ämnes utrymme och kolliderar med varandra. Uppvärmning av gasen, som i ovanstående experiment, leder dig till det faktum att partikelhastigheten ökar. Detta leder i sin tur till att atomer av gasen flyger ifrån varandra på större och större avstånd under kollisionen. Detta innebär att avståndet mellan partiklar ökar och själva gasen ökar i volym. Således, när det upphettas, faller ett mindre antal partiklar på den valda enhetens volym, vilket leder till en minskning av gasens densitet.

5

Observera att vid en vätska är mönstret av fenomen som uppstår vid upphettning nästan oförändrat. Vätskemolekyler, i motsats till gas, ligger närmare på grund av molekylära krafter och har inte förmågan att röra sig fritt, men de kan oscillera med en viss amplitud i ett visst område. Ju högre vätskans temperatur desto större är molekylernas oscillationer. En ökning i amplituden hos oscillationer leder till en ökning av avståndet mellan molekylerna, och detta leder till en minskning av vätskans densitet, liknande fallet med en gas.