Vilka pronomen refererar till


Varför använda referenser? (Juni 2019).

Anonim

Demonstrativa pronomen på ryska språket spelar rollen att särskilja bland andra särdrag, särdrag och en annan. Dessa inkluderar följande: "detta", "det här", "det", "sådana", "sådana", "sådana", "så många", men glöm inte bort den föråldrade men ändå använda "ekiy" "sådan", "detta" och "detta".