Vad händer med en berusad person?

Vad händer efter döden? ᴴᴰ ┇ Omar frågar svenska folket ┇ Profeternas Väg (Maj 2019).

Anonim

Alkoholhaltiga drycker har länge blivit en oumbärlig egenskap i människors liv. Det är svårt att föreställa sig ett bröllop, en fest, en klocka eller bara en gallamiddag utan alkohol. Huvudegenskapen hos alkohol är förmågan att öka humör och eliminera stress. Under påverkan av alkoholhaltiga drycker reduceras betydelsen av negativa händelser, rädslor och tvångstankar avsevärt. Det finns fyra skeden av berusning, i vilken en person beter sig annorlunda.

Mild förgiftning


Med en mild grad av berusning är blodalkoholinnehållet högst 2%. Utåt, en person beter sig tillräckligt, men börjar redan känna en liten eufori. En trevlig värme sprider sig genom kroppen, musklerna slappar av och personen börjar känna sig bekväm. Stämningen stiger - världen runt oss ses i irriterande toner, tidigare livshändelser omprövas och förlorar sin tragedi eller betydelse. Miljön börjar behöva kommunicera, styvhet och blyghet försvinner.
I företaget, som är i en mild grad av alkoholisk berusning, hörs en vänlig atmosfär, hörs högt skratt, en önskan verkar dela med dig av dina innersta tankar. Mild förgiftning passerar ganska snabbt.

Den genomsnittliga graden av berusning


Med en måttlig grad av förgiftning är alkoholhalten i blodet ca 2-3%. I detta tillstånd börjar en persons humör att fluktuera kraftigt. Kärlek och eder i evig vänskap kan ersättas med plikten: "Respekterar du mig?". Med förgiftningens tillväxt börjar en persons beteende att vara helt oförutsägbar, känslan av fara är matt.
En person som har en måttlig förgiftning kan vara farlig, inte bara för sig själv utan även för människor runt honom. Inebriated kan normalt inte koncentrera sig på någon trodde, hans sinne är molnigt. En person börjar redan svagt kontrollera sina rörelser, vandringen blir ojämn, det är en vilja att utföra ologiska, ibland ensamma handlingar.

Starkt stadium av berusning


Med ett starkt förgiftningsnivå överstiger mängden alkohol i blodet 3%. En persons tal blir uppsläckt, som om han är förlorad i att välja rätt ord. Hörseln är reducerad, handstilen blir oläslig. En starkt berusad är extremt svår att noggrant bedöma miljön.
Med ytterligare berusning undertrycks den tidigare glädje och spänning. Mannen börjar mumla något otydligt. Det finns en fullständig hämning av inte bara hjärnan utan även de subkortiska centra.
En person kan somna var som helst: på gatan, vid ingången, under bordet. Han är inte längre orolig för det uppenbara oläget och omgivningstemperaturen.

Allvarlig förgiftning


Med allvarlig förgiftning börjar grova neurologiska störningar manifestera. Alkoholförgiftning kan åtföljas inte bara av djup sömn, utan även av andningssvårigheter, till och med alkohol koma. En person kan dö från hjärtstillestånd och andning, från kvävning med egen vomitus, från allvarlig hypotermi, från olyckor i transporter och i vardagen. Vid allvarlig alkoholförgiftning krävs intervention av specialister och leverans av skadade till sjukhusets toxikologiska avdelning.
300-400 g ren alkohol kan vara dödlig. 8 g etanol per 1 kg vikt anses vara en dödlig alkoholdos för en person. Det visar sig att en person med en kroppsvikt på 90 kg kan dö från 720 g ren alkohol. En mycket liten mängd alkohol som konsumeras kan emellertid leda till alkoholförgiftning, särskilt när det gäller barn eller personer med dålig hälsa.

  • Steg av berusning
  • Alkoholförgiftning