Vad är kol?


En film om KOL (Maj 2019).

Anonim

Mycket ofta i egenskaperna hos sportutrustning i beskrivningen av materialet från vilket det är gjort, kan du hitta namnet kol. Detta är ett relativt modernt material som används nyligen och i teorin kan ersätta mer traditionella material. Kol har både fördelar och nackdelar.

Kol används för att göra skidor, tältramar, cykelramar och annan sportutrustning. Det är värt att notera att ordet kol är en slang som framkom som en följd av en jämförelse mellan engelska och ryska versionerna. På engelska kallas detta material kol. På ryska är det mer korrekt att använda namnet kolfiber .

Detta är ett kompositmaterial som består av två komponenter. Matrisen är så kallad. kolfibrer med enorm styrka och utförande av förstärkande funktioner. Matrixpackning är ett epoxiharts eller något annat polymermaterial.

CFRP är känt för att ha starka egenskaper som ibland överstiger aluminiumlegeringar, men samtidigt har den en signifikant lägre vikt. Det bör noteras att när det här materialet först uppträdde så var det inte så att de cykelramar, höga i bergen, deformeras från temperaturökningen med endast några grader. För närvarande är den största nackdelen den uttalade anisotropin hos egenskaperna.

För närvarande är det ett lovande och utbrett strukturmaterial som i allt större utsträckning fångar marknaden. Alla de brister som gjorde detta material olämpliga för utbredd användning har nu rättats.

Karbon blev utbredd i nästan alla delar av modern produktion, inklusive produktion av bilkroppar och flygplansdelar från den.