Avkodning av akvatisk intelligens: Hur smart är delfiner?

Avkodning av DNA bi1 (Juni 2019).

Anonim

Intelligens är ett vanligt önskat attribut som inte är så vanligt. Vi människor tycker om att vi är de smartaste varelserna på planeten, men det finns några djur som definitivt kan ta oss i ett schackspel. Ta apor, till exempel. Deras intelligens ligger mycket nära människors. Och varför skulle det inte vara! De är våra närmaste förfäder, trots allt!

När det gäller smarta varelser rankar delfiner ganska högt. De vet hur man kan ha en bra tid, njuta av sina liv och samtidigt njuta av hela mänskligheten med sina antics. Så vad gör delfiner så fantastiska vattenlevande varelser?

Den första observationen

Credits: FineShine / Shutterstock

Han lade en tångkrona ovanpå huvudet och kastade sedan den i havet. Ögonblick senare dykade en delfin upp och gissade vad? Den hade samma krona sittande på huvudet!

Även om detta kunde ha varit enbart en slump, kan det också vara ett välintentivt försök av delfinen att imitera mannen.

Hur allt började

Krediter: Igor Zh./Shutterstock

20 miljoner år senare var det en drastisk förändring i havsvattnets allmänna temperatur vilket resulterade i minskad tillgång till byte. Detta orsakade många valar att förinta, men de som överlevde lämnades med större och mer komplexa, men mindre och mindre skarpa tänder. Deras komplexa hjärnor stod för sociala relationer, attackstrategier och kommunikation, men vad var dessa varelser?

Delfiner, förstås!

Hur smart är delfiner?

referenser: