Vad är Atwood-maskinen?

Lukas Graham - Love Someone [OFFICIAL MUSIC VIDEO] (Juni 2019).

Anonim

Atwood-maskinen är en apparat som demonstrerar de grundläggande principerna för acceleration och dynamik. Du kommer mest att se Atwood-maskiner i fysiklaboratorier och klassrum. Den består av två föremål med olika massor som hänger vertikalt från en friktionslös remskiva som har en mycket liten, försumbar massa.

Denna maskin hjälper till att visa de mekaniska rörelsebestämmelserna med konstant acceleration och illustrerar huvudprinciper för klassisk mekanik.

Atwood Maskinkonstruktion

Den schematiska representationen av Atwood-maskinen.

Atwood Machine i Labs

(Fotokredit: Iskolaellátó.hu)

Mannen bakom Atwood-maskinen

Med ett modifierat Atwood-experiment kan du också visa den tredje lagen om rörelse. Låt oss föreställa oss att du har en hängande massa fäst vid en sträng som går över en remskiva till en vagn på ett platt spår, som bilden nedan.

Ett modifierat Atwood-experiment.

Denna inställning visar tydligt den tredje lagen om rörelse, dvs för varje åtgärd är det en lika och motsatt reaktion. Tänk exempelvis på vikten på vagnen och den suspenderade massan (objektet), vilket är resultatet av jordens gravitationskraft på både vagnen och massan. Den andra faktorn i detta system är jorden, som dras uppåt mot vagn och massa.

På samma sätt kan du också visa första och andra lagar av rörelse med Atwood-maskinen.