Vad är Cerebrum? Vad är dess struktur och funktion?

Centrala nervsystemets uppbyggnad och funktion (April 2019).

Anonim

Cerebrum Definition

Vår hjärna är uppdelad i tre huvuddelar - cerebrum, cerebellum och hjärnstammen. Låt oss fokusera på den första och största delen av hjärnan för nu - hjärnan.

Cerebrum Structure

(Fotokredit: Pixabay)

Grå och vit materia

(Fotokrediter - Wikimedia Commons)

Cerebrumfunktioner

Vår occipital lobe tar emot och behandlar all visuell information, det vill säga ansvarar för all vår visuell aktivitet. Eventuella skador på detta område kan leda till blindhet. Den temporala loben tar hand om ingångar som framkallar minnen som visuella eller känslomässiga minnen.

Vårt hjärnbröst kontrollerar våra tänkande och kognitiva funktioner, förutom våra frivilliga rörelser. Eventuella skador på detta område kan leda till allvarliga konsekvenser, såsom förlamning, blindhet, hörselnedsättning, känslomässig handikapp etc. Även om hjärnan inte hanterar funktioner som hjärtfrekvens eller kroppsbalans kan det vara säkert att säga att vårt hjärnbröst kontrollerar många av de kritiska funktioner som skiljer oss från andra arter.

referenser