Varför är genier utsatta för ångest och depression?

Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (2008) (Juni 2019).

Anonim

Abraham Lincoln, Charles Dickens, Sir Isaac Newton, Michelangelo, Charles Darwin och Leo Tolstoy; vet du vad dessa genier av olika fält och eroder alla har gemensamt?

Du kanske inte tror på det, men var och en av dem led av någon typ av mental ångest under sin livstid.

Varför är det att kreativa genier tycks ha en högre risk för psykiska problem, som stress, depression, sömnlöshet, kronisk rädsla och ångest? Är mentala problem en integrerad del av att vara nyskapande, eller finns det en vetenskaplig förklaring som sammanfogas någonstans i detta gemensamma begrepp?

Overdinking Allt

Känslig Amygdala

Kredit: designua / Shutterstock

Människor som upplever ångest och rädsla regelbundet har en superkänslig amygdala. Amygdala är en liten, mandelformad struktur i hjärnan som uppfattar rädsla och ångest. I många fall är det de självgenererade tankarna hos dessa människor som tenderar att göra dem olyckliga i så många saker - deras oförmåga att få den perfekta bilden, deras otillräcklighet för att erhålla värdet av den svåra "x" och så vidare. Också, tack vare deras känsliga amygdala, hamnar de mycket större problem ut ur dessa till synes små svårigheter, vilket ökar stress och ångest ännu längre.

Inte alltid sant