Varför är flytande kroppsarmer bättre än en Bulletproof Vest?

Så gör du fast honung flytande (Juni 2019).

Anonim

För varje åtgärd finns det en lika och motsatt reaktion. Detta är en grundläggande fysiklag. På samma sätt, för varje objekt i världen, måste det finnas ett annat objekt som upphäver / förnekar verkan av den förstnämnda.

Till exempel, eftersom det finns pistoler och kulor, finns det även kollisionsskyddade västar.

En traditionell skottsäker väst

En kollisionsbeständig väst (även kallad ballistväst eller kula-resistent väst) är en viktig del av personlig rustning som hjälper till att absorbera inverkan från skjutvapen (revolver, gevär etc.) och shrapnel från explosioner och bärs på torso.

Vad är Liquid Armor?

För att övervinna dessa inneboende utmaningar har forskare utvecklat en vätska som kan fungera för att förbättra styrkan och flexibiliteten hos dessa traditionella västar. Vätskan anses vara en icke-newtonisk vätska . En newtonisk vätska är en som ändrar sin struktur när den detekterar en temperatur- eller tryckförändring, men en icke-newtonisk vätska ändrar sin viskositet när den läggs under stress. Några exempel på icke-newtoniska vätskor är blod, ketchup, yoghurt och sås.

Hur fungerar flytande rustning?

Hur kan ett ämne förändras baserat på stress?

En väst med STF